دل نوشته های عاشقانه من...

شبی از پشت یک تنهایی نمناک وبارانی تو را با لهجه ی گلهای نیلوفر صدا کردم تمام شب برای با طراوت ماندن باغ قشنگ آرزوهایت دعا کردم.تنها آرزومی.......

آبان 94
2 پست
اسفند 93
33 پست
بهمن 93
27 پست
دی 93
11 پست
آذر 93
24 پست
مهر 93
30 پست
ولنتاین
1 پست
نامرد
2 پست
زمانه
1 پست
دستمو
1 پست
بغام
1 پست
خدایا
2 پست
دریا
1 پست
مجازی
1 پست
خسته
1 پست
گذشت
1 پست
نگران
1 پست
آ
1 پست
تحمل
1 پست
دانایی
1 پست
بایگانی
1 پست
حسترت
1 پست
عاشقانه
1 پست
مرد
1 پست
ظریف
1 پست
برف
1 پست
یخ
1 پست
آفتاب
1 پست
نسل
1 پست
شاخه_گل
1 پست
رویایی
1 پست
مردانگی
1 پست
اسب_سفید
1 پست
بمیرم
1 پست
ستاره_ها
1 پست
پرستوهای
1 پست
تاوان
1 پست
بی_اعتنا
1 پست
آغوش
1 پست
بغض
1 پست
عطر
1 پست
دیکته
1 پست
خیالم
1 پست
دلم
1 پست
دستهایت
1 پست
خیس
1 پست
رده_پایم
1 پست
دلتنگی
1 پست
بی_آزارم
1 پست
عشق
1 پست
دل_بردن
1 پست
خزان
1 پست
دلگیر
1 پست
روزهایم
1 پست
احوالم
1 پست
چشمانم
1 پست
عاشقت
1 پست
عصبانیتم
1 پست
انتظار
1 پست
فردا
1 پست
احساس
1 پست
مهمان
1 پست
دل_نوشته
1 پست
مینویسم
1 پست
شاید
1 پست
سکوت
1 پست
آرامش
1 پست
میترسم
1 پست
لرزه
1 پست
خوشبختی
1 پست
منتظرم
1 پست
روزگارم
1 پست
تنهایی
1 پست
پاییز
1 پست
امشب
1 پست
دنیا
1 پست
شعر
1 پست
بهانه
1 پست
غرور
1 پست
فکر_کردن
1 پست
باران
1 پست
آسمان
1 پست
دسته_من
1 پست
شب_بخیر
1 پست