میترسم........

میترسم .........

 

از سکوت تو بیش از هر چیز میترسم

 

سکوت که می کنی تمام بدنم به یکباره به لرزه می افتد

 

از راز دلت که باخبر نیستم حالم عجیب خراب است

 

نمی توانم ببینم تو غمی در دل داری و من کاری نکنم

 

غصه هایت را بمن بده

 

شادی تو آرزوی من است

 

این سکوت را بشکن تا باهم بودن را حس کنیم

 

من به اندازه تمام دنیا برایت آرامش می خواهم

 

ای بهترینم با من از هرچه در دل داری سخن بگو تا سبک شوی

 

من اینجا ایستاده ام تا برایت بهترین ها را رقم بزنم

 

.... 

/ 2 نظر / 17 بازدید
م؟؟!!

ب کسی اعتمادکن ک 3چیزدرتوراتشخیص دهد:اندوه پنهان شده درلبخندت را،عشق پنهان شده درعصبانیتت را؟،معنای حقیقی سکوتت را...