خدایا....

 

خــدایـــا؟??

 

کمی بیاجلوتر...

 

میخواهم درگوشت چیزی بگویم...

 

این یک اعتراف است...

 

مـــن بــــی او...

 

دوام نمی آورم؟

 

/ 1 نظر / 11 بازدید
مصطفی

قانون تو تنهایی من است و تنهایی من قانون عشق عشق ارمغان دلدادگیست و این سرنوشت سادگیست. چه قانون عجیبی! چه ارمغان نجیبی و چه سرنوشت تلخ و غریبی! که هر بار ستاره های زندگیت  را با دستهای خود راهی آسمان پر ستاره کنی  و خود در تنهایی و سکوت با چشمهای خیس ازغرور پیوند ستاره ها را به نظاره نشینی و خاموش و بی صدا به شادی ستاره های از تو گشته جدا دل خوش کنی و باز هم تو بمانی و تنهایی و دوری...................