افسوس....

چقدر دوست داشتم یک نفر از من می پرسید:

 

چرا نگاه هایت آنقدر غمگین است؟

 

چرا لبخندهایت آنقدر تلخ و بیرنگ است؟

 

اما افسوس که هیچ کس نبود ...

 

همیشه من بودم و تنهایی پر از خاطره ...

 

آری با تو هستم ...!

 

با تویی که از کنارم گذشتی...

 

و حتی یک بار هم نپرسیدی،

 

چرا چشمهایم همیشه غمگین است...!!

/ 2 نظر / 13 بازدید
میثم

س وبت خوبه وب من هم بیا

☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

✖گــــــــور باباي اونايــــــى✖ ✘كه وقتى خوشـــــــــن✖ ✖ميــــٍٍِـٍـٍـٍـٍـٍس كالــــــــــــــــــشونيم✖ ✖وقتى تنها میــٍـٍـٍـٍـٍـٍشن✖ ⇚رفــــــــيق فابـــــشونيم : ،بَعْضیآهَسْتَنْ کِــــ وَسَطِـــ پي اِمْ دآدَن ْ یِهُـــ سَرِشونْ یِـــ جآ دیگِـــ گَرْمْ ميشِْــ بَعْدِچَنْـــ دِیْقِـــ ميآنُــ میگَنــْ عَزیزَمْ بِخُدآ نِتْـــ قَطْــ شُدْ،نِتْ خَرْ اَسْــت آدَمْ بآسْ بِــ اینآبِگِــ خَرْ تویي کِــ مآروخَرْ فرْضْ کَرْدي بآسْ بِـــ اینآگُفْــ؛ ((مًنُــــو)) دور نَزَنْــــ آخِــ خِیلیآ پیشِـــ مَنْــ