ولنتاین......

تقدیم به اون که نبود ولی حس بودنش به من شوق زیستن داد...

 

*..*..*..*..*..*..*

 

ولنتاین مبارک

/ 1 نظر / 13 بازدید
☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

??هی پسر؟ ✏دختر رابرای یک شب میخواستی؟؟؟ ✏باحرف هایت خامش کردی؟؟؟ ✏خواب شد ؟؟؟؟ خام شد؟؟؟ ✏زرنگی کردی ؟؟؟؟ ✏لجن کشیدی به همه زندگیش.... ✏وقتی رهایش کردی کاخ آرزویش ویران شد...... ✏روزگارش راتباه کردی واینگونه اونام فاحشه گرفت... ✏هی پسرک گربه صفت... ✏باچندنفر هم خوابگی کردی؟ ✏چند نفر رابه منجلاب کشیدی؟ ✏بکارت چندنفر رادریدی؟ ✏به اشکهای آن دختر بی پناه خندیدی؟ ✏آن طفلک باورت داشت ...... ✏ او فاحشهه نبود فاحشه اش خواندی؟؟؟ ✏درحالی که میدانستی با بغض کنارت بود ✏ فقط برای ترس ازدست دادنت.... ✏هی پسر با قیافه وتیپ دختر کش ✏میدانستی چند شب است باگریه میخوابد ✏میدانستی ساعت هابه دیوار سرد حمام تکیه میدهد ✏ ومرور میکند همه چیز را؟ ✏میدانستی پدرش وقتی چشمان پف کرده ی ✏ دخترش رامیبیندومیداند شب راباگریه سپری کرده ✏ پیرترمیشود آخه دخترش تاچندوقته ... ✏ دخترش تاچندوقته پیش خیلی پرسروصدا بود ✏ و پرهیاهو اماحالا شده ✏مرغ سر کنده حیران است و حیران... ✏میدانستی وقتی مادرش بالش خیس ✏دخترش راصبح میبیند دق میکند... ✏نه تونمیدانی.... ✏برای زرنگی ات ذوق نکن ??⭐ به خدای احد و واحد پدر میشوی⭐ ⭐??اشک دخترت را میبینی آنموقع میفه