تنها باران است......

تنها باران است که گاهی در اوج تنهایی من

 

در آن لحظه که هیچکس نیست

 

با من از تو می گوید ولی درد من این است که دیریست باران نمی بارد

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
☂ زهـــــــــ❤ــــــــــرا☂(فقط عشقم)

ﮔـــــﺎﻫﯽ ﻧـــــﻪ ﮔﺮﯾـــــﻪ ﺁﺭﺍﻣﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــــﺪ ﻭ ﻧـــــــــــﻪ ﺧﻨــــــــﺪﻩ ﻧــــــــﻪ ﻓﺮﯾـــــــــﺎﺩ ﺁﺭﺍﻣــﺖ ﻣﯽ ﮐﻨــــــــﺪ ﻭ ﻧـــــــﻪ ﺳﮑــــــــﻮﺕ ﺁﻧﺠـــــﺎﺳﺖ ﮐـــــﻪ ﺑـــﺎ ﭼﺸﻤﺎﻧﯽ ﺧﯿﺲ رو به آسمون میکنی و میگی خدایا فقط تــــــــو رو دارم تنـهـــام نـذار...