غرورم را .....

غرور را دوست دارم

گاهی غرور آخرین تکیه گاه است

وقتی همه چیزت را باخته ای

غرور همچون نقابیست که به پشتوانه اش می توانی

تصویر درهم ِ ویرانیت را پنهان کنی

 

تو هیچ چیز از من نمی دانی

نمی دانی چه قدر سخت است

سیل نگاهم را

پشت سد غرورم مهار کنم و

نقش کسی را بازی کنم که برایش

بود و نبود تو

خالی از اهمیت است

تو

بهتر از هر منتقدی می توانی تشخیص دهی

که بازیگر خوبی هستم یا نه ؟

/ 0 نظر / 16 بازدید