کاش میتوانستم.....

کاش می توانستم تمام دلتنگیهایم را بر کوله بار خدا میریختم تا با تنهائیش
 
 
 
 
به کول بکشد بدون هیچ خمی بر ابرو اما افسوس که داده را پس نمیگیرد
 
/ 1 نظر / 9 بازدید
اشـکـــ مترسکــــღ

چشم هایش سبزِ " یواش " است انگار لاک پشتی پیر در تقویمِ نگاهش بهار را کول کرده است و به آرامی فصل را قدم می زند ...!