خدایا........

خدایا ....

 

باور کن این یکی دعــا نیست ؛

...

یه خواهشه ،

...

یه التمـــاسه !!!

 

 

مهـــربونی رو به قلب ما آدمـــا برگردون

 

 

/ 1 نظر / 8 بازدید