تو را .......

دلم نگاه عاشقانه میخواهد

اما از تو

فقط از تو…

 

 

/ 3 نظر / 45 بازدید

الو سلام منزل خداست؟؟ این منم مزاحمیــــــــــــ که اشناست... هزار دفعــــــه دلم این شماره رو گرفته است ولی هنوز پشت خط در انتظار یک صداستـــــــ ... شما که گفته اید پاسخ سلام واجب است به ما که میرسد حسابــــــ بنده هایتان جداست؟ الـــــــــــــــو... دوباره قطع و وصل شد! خرابی از دلــــــــ من است یا که عیب از سیم هاست ؟؟؟ چرا صدایتان نمیرسد؟ کمی بلند تر, صدای من چطور است؟؟ خوب و صاف و واضح و رساست؟؟؟ اگر اجازه میدهی برایت دردودل کنم ... شنیدم که گریه بر تمام درد ها شفاست ! دل مرا بخوان به سوی خودتـــــ تا سبک شوم, پناهگاه این دل شکسته خانه ی شماست... الو مرا ببخش باز مزاحمت شدم, دوباره زنگ میزنـــــــــم دوبـــاره تــــــا خــــــــــــــــــــدا خداستـــــــــــــــ!...