دیر می آیی در این دنیای مجازی....

هر روز انتظارت را میکشم در دنیای خودم.دیدنت را از  من دریغ کردن.انتظارم را دریغ کردن.

دل خوش به همان روز ها بودم

سکوت کرده ام و نشسته ام.

ادعــــایِ بـــی تفـــاوتــــی سختـــــــــ استـــــــ

آن هـــم نسبتـــــــــ بـــه کســـی کــــه

زیبــــاتــــریـــن حـــس دنیــــا را

بـــا او تجــــــربــــــه کـــرده ای...!

 

/ 0 نظر / 6 بازدید