تماشا کن این....

تماشا کن این لحظه هایی رو که

دارن خیس میشن چشام روبروت

نشستم بگیرم با این گریه هام

جواب سوالامو از این سکوت

ببین روبروی تو زانو زدم

نمیخوام با این غصه ها سر کنم

نشستم همینجا ببینم تو رو / ببینم تو رو بلکه باور کنم

با اینکه کنارم نمی بینمت/ با اینکه نمیخوای چیزی بگی

کنار تو آرامشی با منه

که مشکوک میشم به وابستگی

/ 0 نظر / 29 بازدید