دریا

دریا را دوست دارم اگر با تو در کنار ساحلش قدم بزنم و تو را در

کنار خود احساس کنم .صدای امواجش را دوست دارم زمانی که

دست در دست تو باشم و در سکوت به فریاد امواجش دل

بسپارم .تو نباشی دیگر هیچ چیز برایم زیبا و لذت بخش نیست

.نه دریا و نه موجش و نه حتی مرغان دریایی .

 

/ 0 نظر / 10 بازدید