انتظار......

چشمانم

انتظار تو را می کشد.

تا تو نیایی

امروزم ؛ فردا نمی شود.

انگار ؛ همه ی روزهایم

انتظار ؛ فردا را می کشد .


/ 1 نظر / 13 بازدید
یه فنجون تنهایی

انتظار... را کسی می فهمد که... "بلای هجر و درد اشتیاق پیر کنعانی کسی داند که چون یوسف عزیزی در سفر دارد