چند وقتیست......

چند وقتیست هر چه می گردم

 

هیچ حرفی بهتر از سکوت پیدا نمی کنم

 

نگاهم اما

 

گاهی حرف می زند گاهی فریاد می کشد

 

و من همیشه به دنبال کسی می گردم

 

که بفهمد یک نگاه خسته چه می خواهد بگوید...

 

/ 0 نظر / 10 بازدید