نامرد......

من از دلتنگی هایم برای کسی مینویسم که...

حتی یک بار...

حتی یک بار...

دلش برایم تنگ نشد!!


مخاطب نامـــرد!

/ 1 نظر / 18 بازدید
یه فنجون تنهایی

آرام نمی گیرد... قلب بی قرارم!!! آغوش گرمت را می خواهد... نمی داند چگونه بگوید!!!