فریاد دلم......

این روزها

دلم اصرار دارد فریاد بزند!


اما من جلوی دهانش را میگیرم


وقتی میدانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد

 

این روزها


من خدای سکوت شده ام


خفقان گرفته ام !

تا آرامش اهالی دنیا

خط خطی نشود

 

/ 0 نظر / 9 بازدید