شک نکن..دنبا همینه......

" شک نکن " دنیا همینه :

 

مرد بودن " دَرد " دارد ..... نامرد بودن " کـِـیـــف " !!

 

خوبی " تــاوان " دارد ..... بدی " احترام " !!

 

پاک باشی " تـَـنهایی " ....... خیانت کنی " با کلاســی "

اما


✔ دور باشـــی و تــپــــــنده

 

↙ بهتر است از این که

 

✔ نزدیـــک باشی و زننـــــــده
 

این مفــــــهوم را که در رگ هـــایت جاری کنی

 

✘ دیگر تنـــــــــها نخواهی بود✘

/ 0 نظر / 9 بازدید